Velkommen til Horsens Planportal
2015-10 - Boliger og erhverv, Havnetrekanten, Horsens

Tilladelser fra andre myndigheder

Museumsloven

Horsens Museum har følgende bemærkninger til lokalplan for Havnetrekanten jf. Museumslovens §23.

Havnetrekanten er etableret som en udvidelse til havnen sidst i 1700-tallet. Udvidelsen må formodes at være anlagt på den gamle kyststrækning, der på Videnskabernes Selskab kort fra 1787 fremstår som en mindre tange øst for bykernen. I Horsens Havn er registreret fund og bopladsspor fra stenalderen, hvorfor der er mulighed for, at 1700-tals havneudvidelsen kan overlejre aflejringer fra denne samt yngre perioder. Horsens Museum anbefaler derfor, at der indhentes en udtalelse jf. Museumslovens §25 forud for anlægsarbejder i området.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

 

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer