Velkommen til Horsens Planportal
2015-10 - Boliger og erhverv, Havnetrekanten, Horsens

Kommuneplanen

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde HR.00.04.C.22., som fastlægger  områdets anvendelse til centerformål med følgende generelle anvendelsesbestemmelser: butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer