Velkommen til Horsens Planportal
2014-5 - Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker

Forhold til anden planlægning

Øvrig planlægning

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er del af spildevandsopland nr A587, der er et spildevandskloakeret område med lokal håndtering af regnvand.

 

 

 

Renovation

Der henvises til gældende affaldsregulativ for Horsens Kommune. I lokalplanen stilles krav om afskærmning af affaldcontainere.

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer