Velkommen til Horsens Planportal
2014-5 - Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker

Forhold til anden planlægning

Eksisterende lokalplaner

Denne lokalplan supplerer den gældende lokalplan 1-2012, Området nord for Bygholm Sø, idet den inden for boligenklaven Billeshave erstatter §5 Bebyggelsens omfang og placering og §6 Bebyggelsens udformning samt enkelte andre bestemmelser. Endvidere suppleres lokalplan 1 - 2012 i nærværernde lokalplan med en udstykningsplan for boligenklaven. Øvrige bestemmelser i Lokalplan 1 - 2012 er fortsat gældende for boligenklaven Billeshave.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer