Beliggenhed & eksisterende forhold

Beliggenhed

Området ligger på tre sider omgivet af åbne marker, mod øst afskåret herfra af Skanderborg vej. Mod nord ligger et  kyllingeslagteri, der pt. ikke er i drift. Nordvest for området ligger der enge, hvor der er planer om en gendannelse af Gedved Sø. 

Området ligger ca. 300 meter nord for Gedveds bygrænse og ca. 1 km fra Gedved Skole. Det har en størrelse på ca. 15.000 m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksisterende forhold 

Den tidligere plejehjemsbygning er tidstypisk for byggeri opført i 1950’erne og er på denne baggrund, og fordi den er rimelig velholdt, vurderet til middel bevaringsværdi. Der er derfor i lokalplanen bestemmelser for, at bygningsanlægget skal renoveres og vedligeholdes, så det bevarer sin oprindelige karakter og farveholdning.

Bygningsanlægget er, ligesom de små dobbelthuse i delområde 1, opført i røde teglsten, oprindeligt med rødt tegltag, hvide vinduer, træværk og altanbrøstninger.

Der er to vejadgange fra Skanderborgvej, som begge opretholdes.

Parkeringspladserne i delområde 1 er placeret i tilknytning til vejene. Husene  er forbundet med hinanden og parkeringspladserne med stier, og arealerne mellem husene ligger hen i græs med bevoksninger af træer og buske.

I delområde 2, det tidligere plejehjem, er der en samlet parkeringsplads. Bevoksningen i delområde 2 især er  frodig og karakterfuld.

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer