Forhold til anden planlægning

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Lokalplan 151, Danmarks Industrimuseum, der udlægger området til museum mv, hvorfor Lokalplan 151 ophæves for lokalplanområdet, når nærværende Lokalplan 2014 - 3 efter endelig vedtagelse træder i kraft. I Lokalplan 151 er bygningen udpeget som middel bevaringsværdig, og denne udpegning videreføres i nærværende lokalplan.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer