Sektorplanlægning

Området forsynes med fjernvarme fra Horsens Varmeværk, med vand fra Horsens Vand A/S. Spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer