2014-11 - FÆNGSLET

Detailhandel

Ifølge Kommuneplanens retningslinier for detailhandel kan der, udenfor afgrænsede detailhandelsområder og i tilknytning til en primær funktion som tankstation, togstation, stadion, fritliggende turistattraktioner og lignende, etableres butikker med et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 300 m². Med udgangspunkt heri giver lokalplanen mulighed for detailhandel i begrænset omfang og som en sekundær aktivitet i forhold til Fængslets funktion som besøgscenter. Der er mulighed for mindre udvalgsvarebutikker (max. 300 m2) med et vareudbud der er naturlig i forhold til Fængslets øvrige aktiviteter. Det kan være varer indenfor eksempelvis kunst og design og salg af souvenirs m.v. i tilknytning til bl.a. museumsaktiveteter. Der er endvidere mulighed for salg af egne produkter i forbindelse med mindre produktionsaktiviteter i fængselsbygningerne.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer