FORSLAG

Home 1111 - test_ny_datamodel Andre planer & love Miljøscreening

Miljøscreening

Planforslaget/planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget/planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Den forvaltningsretlige afgørelse (fra Screeningsdokumentet) indsættes her.

Eller: 

Planplanforslaget/planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering.  Teknik og Miljø har vurderet, at planforslaget/planforslagene må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport. Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslaget/planforslagene. Find Miljørapporten her (Link til miljøvurderingen - digital i Odeum eller pdf hvis den er lavet udenfor huset).  

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer