FORSLAG

Home 1111 - test_ny_datamodel Andre planer & love Detailhandel

Detailhandel

Hvad muliggør detailhandelsrammerne i kommuneplanen, og hvordan forholder det sig til det, som ønskes muliggjort med planen? 

En vurdering af om etablering af nye butikker vil betyde en væsentlig påvirkning af boligbebyggelser og anden støjfølsom anvendelse i eller omkring lokalplanområdet.

Samt en vurdering af, om bymiljøet vil blive påvirket i positiv eller negativ retning ved etablering af butikker i henhold til lokalplanen. 

Efter § 16, stk. 5, skal der i redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer